EUSKARA

ARIKETAK EGITEKO WEBGUNE HAUEK GOMENDATZEN DIZKIZUET:
Santurtziko Euskaltegikoa eta Euskaljakintza  
Hiztegi entziklopedikoa

A bat
Aditza 3
Aditzaren esanahia euskaraz
Aditzaren aspektua (Infograma)
Aditza taulak
Aditz laguntzaileen koadroa
Aditzondoak / izenondoak
Ahalerak
Ahozkera1
Ahozkera2
Antolatzaileak
Arabera
Atzealde
Atzizkiak
Auriizkiak eta atzizkiak
Bait ahozkatu
Baso bat ur
BAT BATEAN BEHINIK BEHIN
BAT BATZUK
DATAK
DEKLINABIDEA ETA SINTETIKOAK
DEKLINABIDEAK 2
DEKLINABIDEAK 3
DENBORAZKU SUPERLATIBO
DENBORAZKO PERPAUSAK
DESKRIBAPEN  (1.ziklorako)
HITZ DESORIENTATZAILEAK
ELKAR ELKARRI ALKARREN
Ergatiboa (infograma)
ERAKUSLE ETA GUZTIA
ERAKUSLEAK 1
ERAKUSLEAK INFOGRAMA
ERDERAKADA
ERE ARIKETAK
ERLATIBOZKO PERPAUSAK
ESAMOLDEAK
ESAPIDEAK ETA ADITZA
ETA DEKLINATU BIAK
ETA GUZTI
EUSKAL ADITZ LAGUNTZAILEA
EUSKALTZAINDIAREN ARAUAK
EUSKALTZAIND ZENBAIT ARAU
FUNTZIOAK DEKLINABIDEA
GENEROA EUSKARAZ
H ORTOGRAFIA
HIL HILABETE ASTE ATSTEBETE
Izan ezik // Ez ezik
IZAN ADITZA
IZENA EGIN HARTU
IZENORDAIN INDARTUAK
JENDEAURREKO IRAKURKETA
KONPARAZIOZKO PERPAUSAK
LAGUNTZAILEAK
LETRA MOTAREN ERABILERA
MAIUSKULAK / Letra larria
NAHI BEHAR AHAL EZIN
NERE NIRE
NOIZ ARTE NORAINO
NOLA NOLAKOA
NON
NONDIK NORENGANDIK NORENETIK
NONGO NOREN
NOR EDONOR NORBAIT
NOR MUGAGABEA
NOR ADITZAK 1
NOR ADITZAK 2
NOR
NORAKO NONGO
NORENERA NORENETIK
NORENGANDIK
NORENTZAT
NORK NORENGATIK
ORDUA
OSOA DENA GUZTIA
PARTITIBO ARIKETAK
ARA DAR TAR
PLURALA HURBILA
PUNTUAZIO MARKAK
REN ETA KO
RENGATIK I BURUZ
S TS Z TZ X TX
SOILIK BAKARRIK
SUBJUNTIBOA 1
SUPERLATIBOA
TRINKOAK 1
TRINKOAK 2
Z GERO TEKOTAN
ZENBAKIAK
ZENBATZAILEAK
ZEREZ
Kontuan izan (Gasteizko IRALEko irakasleek sortutako materiala)
Hona hemen testu txiki bat ulermena lantzeko; LH-1.ziklorako aproposa: "antzerkia eta txontxongiloak"OLERKI TXIKIAK. (modalitatea: hitzezkoa). LH 5 eta 6. Mailakoentzat. Joxantonio Ormazabal eta Kirmen Uribe-ren olerki batzuk. Irakurtzeko, ulertzeko, buruz ikasteko. (Eraketa Mentalak: deskodeketa).
 
Hitz Polisemikoak

iruzkinik ez: